Upadłość konsumencka Lubin

Upadłość konsumencka Lubin – rozwiązanie problemu osób zadłużonych

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem skierowanym do dłużników, którzy nie są w stanie wykonywać swoich zobowiązań finansowych. Aby z niej skorzystać, niezdolność do spłaty zadłużenia musi mieć charakter stały. Choć Ustawa – Prawo upadłościowe wskazuje, że upadłość konsumencka Lubin zarezerwowana jest wyłącznie dla osób fizycznych, to niejednokrotnie dotyczy ona byłych przedsiębiorców, których zobowiązania powstały w trakcie prowadzenia działalności.

Czas trwania postępowania upadłościowego uzależniony jest od kilku czynników, a głównym z nich jest wielkość majątku dłużnika. Od chwili złożenia wniosku do zakończenia procesu może nieraz upłynąć nawet 5 lat. Osoby zadłużone nie mają zwykle wystarczającej wiedzy ani doświadczenia, które pozwoliłyby im samodzielnie podejmować właściwe kroki na różnych etapach procesu. Niezwykle istotną kwestią jest zatem posiadanie w toku postępowania profesjonalnego wsparcia ze strony kancelarii prawnej.

Nasze usługi w zakresie upadłości konsumenckiej Lubin

Oferujemy specjalistyczną pomoc w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej klientom z Lubina. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie postępowania, świadcząc usługi w zakresie:
• obrony przed egzekucją zarówno w trakcie postępowania, jak i przed postępowaniem oraz po jego zakończeniu,
• przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i skompletowania całej wymaganej dokumentacji,
• osobistej konsultacji z klientem z naszej kancelarii,
• reprezentacji klienta przed sądem upadłościowym,
• bieżącej kontroli nad przebiegiem postępowania i przygotowywania wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy,
• przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności,
• sporządzanie za klienta wszelkich wniosków, w tym wniosku o upomnienie lub odwołanie syndyka, wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
• dzielenia się z klientem merytoryczną wiedzą niezbędną w kontaktach z wierzycielami i syndykiem,
• ochrony przed wnoszonymi przez wierzycieli skargami pauliańskimi, zarówno w trakcie całego postępowania, jak i po jego zakończeniu.
Prowadzimy również sprawy bardzo skomplikowane i o wysokiej kwocie zadłużenia. Jesteśmy wyjątkowo skuteczni w swoich działaniach – blisko 100 % przygotowanych przez nas wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostało pozytywnie rozpatrzonych przez sądy.