Upadłość konsumencka Wrocław

Upadłość konsumencka Wrocław – szansa dla dłużników

Upadłość konsumencka Wrocław adresowana jest do osób, które trwale nie są zdolne realizować swoich zobowiązań finansowych. Warunkiem skorzystania z tej instytucji jest nieposiadanie działalności gospodarczej. Jeśli dłużnik prowadzący taką działalność chce starać się o ogłoszenie upadłości, musi ją najpierw wyrejestrować.
W rezultacie postępowania upadłościowego majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłościowej i spieniężony zostaje przez syndyka, ale sam dłużnik zyskuje spokój. Zostaje uwolniony od wierzycieli i komorników. Proces oddłużania może zająć nawet 5 lat. Bardzo ważnym jest, aby w tym trudnym okresie mieć zapewnioną profesjonalną pomoc kancelarii prawnej.

Nasze usługi w zakresie upadłości konsumenckiej Wrocław

Specjalizujący się w sprawach o upadłość konsumencką prawnik Wrocław oferuje wsparcie na każdym etapie postępowania. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, sprawimy, aby proces upadłościowy był dla Ciebie jak najmniej dotkliwy i zakończył się po Twojej myśli. Podejmujemy się prowadzenia każdej sprawy, niezależnie od jej skomplikowania i wysokości zadłużenia. Naszą mocną stroną jest wysoka skuteczność.
Pomagamy naszym klientom od sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką Wrocław do momentu całkowitego oddłużenia. Nasze usługi obejmują:
• ochronę przed egzekucją przed postępowaniem, podczas postępowania i po jego zakończeniu,
• sporządzenie wniosku o upadłość Wrocław i pozyskanie wszystkich dokumentów, które muszą zostać do niego załączone,
• bezpośrednią konsultację z klientem w naszej kancelarii,
• reprezentowanie klienta podczas rozprawy sądowej,
• przygotowywanie w imieniu klienta wszystkich dokumentów niezbędnych w toku postępowania, m.in. wniosku o wydzielenie kwoty na potrzeby mieszkaniowe, wniosku o upomnienie syndyka bądź jego odwołanie,
• merytoryczne wsparcie w kontaktach z syndykiem i wierzycielami,
• stały nadzór nad przebiegiem postępowania, w tym pisanie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy,
• sprzeciwy do listy wierzytelności,
• ochronę w przypadku zgłaszania przez wierzycieli skarg pauliańskich.
To, co nas wyróżnia, to wysoka skuteczność działań. Przypadki oddalenia przez sąd przygotowanego przez naszą kancelarię wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są niezwykle rzadkie. Wrocław upadłość konsumencka to nie jedyny temat, w którym otrzymasz u nas kompleksowe wsparcie. Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz pomocy w zakresie upadłość firmy Wrocław? Pomożemy również w tej sprawie.